İslamiyet Öncesi Türk tarihi kpss notları

İslamiyet Öncesi Türk tarihi kpss notları

Bugün sizlerle İslamiyet öncesi Türk tarihi kpss notları‘nı paylaşacağız.Hiç duymadığınız ya da nadiren duyduğunuz Ösym’nin sizi zorlayacak tarzda soruları çözmenize yardımcı olacak bilgileri paylaşacağız.Bu liste sürekli güncelleneceği için bizi takip etmenizi öneririz.Bu bilgiler Kpss’nin yanısıra Tyt-Ayt gibi sınavlarda da karşınıza direkt bilgi sorusu olarak çıkabilir.İlk paylaştığımız bilgiler nadiren duyulan bilgilerden oluşmuş olup diğer bilgiler ise deneme sınavlarında herkes tarafından bilinen daha çok sınava yönelik bilgilerden oluşuyor.

islamiyet öncesi Türk tarihi
islamiyet öncesi Türk tarihi

İslamiyet Öncesi Türk tarihi Kpss Notları

 

✅ Kubbeli anıt mezarların ilk örneklerini veren devlet Uygular‘dır.

Uygurlar ve Peçenekler Uygur Alfabesini kullanmışlardır

✅ Avrupa’da en uzun süreli kurulmuş Türk devleti Hazarlar’dır

✅ Avrupa’ya göç eden son Türk topluluğu Kıpçaklar’dır.

✅ Oğuz Kağan Destanı’nda “Ağaç Kavuğunda Yaşayan” anlamında kullanılan Türkler Kıpçaklar’dır.

✅ Divan-ı Lügatit Türk’de “Rum yakınında Oturan bir bölük” şeklinde bahsedilenler Peçenekler’dir.

✅ Türkler’in Oynadıkları zeka oyununa “Mangala” denir.

✅ Orhun Abideleri’nde Kut Anlayışı , sosyal devlet anlayışı, Türk halkına ve hakanlarına verilen öğütlerden bahsedilir.

✅ İslamiyet öncesi Türk devletleri’nde fresk,Minyatür ve heykel gibi yapıtlara rastlanır.

✅ İlk Türk Devletleri’nde kılıç,kalkan,bıçak .. vb gibi askeri malzemelerin yapımı Türklerin maden işleme işiyle uğraştıklarını gösterir.

✅ Türkler’in çadırlar yapmaları ve kurganlarda çıkarılan halılar dokumacılık alanında faaliyet gösterdiklerine kanıttır.

✅ Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı Hunlarla uygulanmaya başlanmıştır.

✅ İslamiyet Öncesi Türk devletleri’nde kut anlaşyışı hükümdarın mutlak otoritesinin güçlenmesine ve veraset sisteminin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

✅ Avarlar,Macarlar,Peçenekler,Hazarlar,Bulgarlar,Oğuzlar,Kıpçaklar ve Kuzey Hunlar’ı Avrupa’ya göç eden kavimlerdir.

✅ Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişmesi sonucu , kişiler arasındaki anlaşmaların yazılı hale getirilmesi hukuk alanındaki belgelerin yazılı hale getirilmesini zorunlu kılmıştır.

✅ Pazırık Kurganı’nda bulunan Pazırık halısı Hunlara,Eşik Kurganı’ndaki Altın elbiseli Adam ise İskitler’e ait eserlerdir.

✅ İslamiyet Öncesi Türk Devletleri’nde halkın kullandığı otlaklar ve yaylalar için devlete vergi ödemesi toğrağın devlete ait olduğunu gösterir.

 

İslamiyet Öncesi Türk tarihi kpss notları konumuzun şimdilik sonuna geldik.Bu bölüm sürekli güncellenecektir.Bizi lütfen takip edin.

 

 

Yorum yapın