Türk Adının Anlamları | KPSS Güncel Bilgiler

Türk Adının Anlamları | KPSS Güncel Bilgiler

Türk Adının Anlamlarını maddeler halinde kısaca açıklayacağız.Zaten sizleri Kpss’ye yönelik hazırladığımız için sadece bilmeniz gereken şeyleri paylaşacağız.

Türk Adının Anlamları

Türk adının anlamları
Türk adının anlamları

 

✅ Türk adı birçok milletin tarih kaynaklarında geçmektedir.Bunun sebebi ise Türklerin hem dünyanın çeşitli yerlerine göç etmeleri hem de göçebe bir yaşam tarzına sahip olmalarıdır.

✅ Türk tarihi ile ilgili bilgilerin yazılı kaynak olarak başka milletlerinde tarihlerinden elde edilmesinin temel sebebi ise Türklerin yazıyı geç kullanmalarıdır.

✅ Türk adı Çin yıllıklarında Miğfer olarak geçmektedir.

✅ Uygur metinlerinde Güçlü,kuvvetli

✅ İran kaynaklarında ise Güzel insan anlamlarına gelmektedir.Bunun dışında Türk adının anlamları şunlardır.

✅ Kaşgarlı Mahmut’a göre ; Olgunluk Çağı

✅ Ziya Gökalp’e göre ; Töre sahibi,Kanun nizam sahibi

✅ Wambery’e göre ; Türemek , Çoğalmak anlamında kullanılır.

✅ Müller’e göre ise Türk adı Güçlü , Kuvvetli anlamında kullanılmaktadır.

✅ Türk adı ilk kez Çin yıllıklarında geçmiştir.

✅ Türkiye adı ise coğrafı bir yer olarak (Orta Asya için) ilk kez Bizans kaynaklarında geçmiştir.

Türk Adının Anlamları | KPSS Güncel Bilgiler

 

Yorum yapın